FÖRSTUDIE E-HANDEL

Förstudie är grunden till resultatet.

Vi på Dahlquist förstår värdet av en välarbetad förstudie till alla typer av webbprojekt. Vår långa erfarenhet av projekt inom e-handel gör att vi vet hur man skapar optimala förutsättningar för att uppnå sina projektmål. Genom vårt ideala arbetssätt och vår projektmetodik sätter vi oss in i er verksamhet och utgår från era kunder och behov. Allt för att säkerställa att slutprodukten motsvarar kundens alla behov och förväntningar. Vill du ha vägledning för att själv förstå vad det är dina kunder behöver visar vi vägen och hjälper dig att förstå vad nästa steg är för just din verksamhet. Dahlquist jobbar alltid för att leverera produkter som gör skillnad för din verksamhet, vi har slutkunden i fokus och levererar alltid en lösning som möter både dina förväntningar och dina kunders förväntningar. Vi rekommenderar alltid en förstudie i alla projekt vi startar, det ger alltid bättre resultat.

Vår arbetsprocess

förstudie e-handel

Resultatet

Att jobba i projekt med kundens behov och era projektmål som grund gör att hela slutprodukten får ett högre värde för er och era kunder. Slutprodukten formas efter de behov och förväntningar slutkunden har och med funktioner som underlättar för just dina kunder. Vi levererar en fullständig förstudie som ni kommer ha nytta av i hela organisationen och inte enbart för ett specifikt projekt.

Kontakta oss för en förstudie